Среда, Мая 27, 2020

Урок абагульнення і сістэматызацыі ведаў па тэме “ Звычайныя дробы” 5 клас

Урок абагульнення і сістэматызацыі ведаў па тэме “ Звычайныя дробы” 5 клас

Падрыхтавала настаўнік матэматыкі 1 кваліфікацыйнай катэгорыі, Рудзінская Таццяна Аляксандраўна

Мэты ўрока:

Адукацыйныя:

 • абагульніць і сістэматызаваць вывучаны матэрыял па дадзенай тэме;
 • сфарміраваць навыкі работы са звычайнымі дробамі;
 • падрыхтаваць вучняў да кантрольнай работы;
 • пазнаёміць вучняў з гістарычным матэрыялам па вывучанай тэме.

Развіваючыя:

 • развіваць пазнаваўчы інтарэс, творчыя здольнасці;
 • выпрацоўваць самаацэнку ў выбары шляху, крытэрыі ацэнкі сваёй дзейнасці;
 • фарміраваць станоўчы матыў  навучання.

Выхаваўчыя:

 • выхоўваць імкненне дасягаць пастаўленай мэты;
 • пачуццё адказнасці, упэўненасці ў сабе, уменне працаваць у калектыве.

Абсталяванне: дапаможнік, зборнік, карткі, лісты шляху, прэзентацыя, ноутбук.

Без  ведання дробаў ніхто не можа  прызнавацца дасведчаным матэматыку!

Цыцэрон

Ход урока.

1. Арганізацыйны момант

Каб спрачаць патрэбную справу,

Каб у жыцці  не ведаць няўдач,

У падарожжа адправімся смела,

У свет прыкладаў і розных задач.  А дэвізам нашага ўроку будуць такія словы:

Думаць — калектыўна!

Рашаць — аператыўна!

Адказваць – даказна!

Змагацца — старанна!

І адкрыцці нас чакаюць абавязкова!

2. Матывацыя ўрока.

На папярэдніх уроках мы з вамі ўпэўніліся, што дробы так як і натуральныя лікі трывала ўвайшлі ў наша паўсядзённае жыццё. Але без ведаў аб дробах нам не абыйсціся. Не выпадкова для эпіграфа ўрока ўзяты словы Цыцэрона “Без  ведання дробаў ніхто не можа  прызнавацца дасведчаным матэматыку!”.

Пагэтаму сёння мы адправімся ў цікаўнае падарожжа  на адзіным у свеце “матэматычным цягніку” па дзіўнай краіне “Звычайныя дробы”. Начальнікам цягніка буду я. Кожны рад – гэта вагон нашага цягніка. А вось і нашы правадніцы. Я разам з імі заўсёды рада прыйсці вам  на дапамогу. Для гэтага дастаткова прасігналіць карткай – чырвоны колер.

У кожнага з вас ёсць  шляхавы ліст,  у які вы будзеце заносіць вынікі падарожжа, а ў канцы ўрока кожны  даведаецца пра сваю адзнаку.

Перш за ўсе мне хацелася  даведацца пра ваш настрой  перед  пачаткам падарожжа. (Вучні малююць  смайлікі ў шляхавым лісце). Дадатак 1

3. Актуалізацыя апорных ведаў.

А зараз праверым, які багаж ведаў вы сабралі ў падарожжа. Для гэтага выканайце наступнае заданне (заданне запісана на дошцы):  расмяціце дробы ў парадку ўбывання і прачытаеце назву самай  маленькай краіны

К

А

Т

Н

Ы

В

А

(Адказ: Ватыкан)

Выстаўце адзнаку ў лісце (максімум 3 балы).

Багаж сабраны. Тады спяшайцеся  набыць пасадачныя білеты.

Гульня  «Ты – мне, я – табе» (тэарэтычная праверка).

Варыянт 1:

 • Што паказвае  лічнік  дробу? (Колькі частак узялі).
 • Які  дроб называецца правільным? (Дроб, у якім лічнік меншы за назоўнік).
 • Які з двух дробаў з аднолькавымі назоўнікамі большы? (Большы той, у якога лічнік большы).
 • Як знайсці дроб ад ліку? (Лік падзяліць на назоўнік і памножыць на лічнік дробу).
 • Як скараціць дроб? (Лічнік і назоўнік дробу падзяліць на адзін і той жа лік (агульны дзельнік), адрозны ад нуля).

Варыянт 2:

 • Што паказвае  назоўнік  дробу? (На колькі частак падзялілі цэлае).
 • Які дроб  называецца няправільным? (Дроб, у якім лічнік большы за назоўнік або роўны назоўніку).
 • Які з двух дробаў з аднолькавымі лічнікамі? (Большы той, у якога назоўнік меншы).
 • Як знайсці лік  па яго дробу? (Лік падзяліць на лічнік і памножыць на назоўнік дробу).
 • Як няправільны дроба запісаць у выглядзе змешанага ліку? (Лічнік падзяліць на назоўнік з астачай)

Білеты набыты, усе занялі  свае месцы ў вагонах. Давайце высветлім, які ж канечны пункт нашага падарожжа.

Самастойна выбярыце з прапанаваных  суадносін  літару правільнай суадносіны:

< 1 О

1 <                    А

= П

=1         С

<       Р

> П

0 >                    К

> Е

< .    Х.

Ітак, канечны пункт нашага падарожжа  – Поспех.  (Вучні заносяць вынікі ў ацэначны ліст. Максімум – 5 балаў). Пажаданав оценочный лист. Максимум - 5 нт нашего путешествия.

множить на зницерона: в).

ассм листе), каб кожны вас на сённяшнім ўроку дасягнуў жадаемага выніку. Жадаю  ўсім поспеху. Ітак, у шлях!

4. Падарожжа на  «матэматычным цягніку». Рашэнне заданняў па тэме «Звычайныя дробы».

I. Станцыя “Вылічальная”

Рашэнне  ля дошкі

Рашыце задачы:

1.  №11 (а), 13 (а) зборнік старонка, 97.

2. Рухомы састаў сучаснага Мінскага метрапалітэна  ўключае 361 вагон. У 1984 годзе было толькі 60 вагонаў. Якую частку  сучасная колькасць вагонаў складае ад першапачатковай колькасці (заішыце адказ у выглядзе змешана дробу).

Для прадаўжэння падарожжа вам неабходна выканаць наступнае заданне, якое ацэньваецца ў  3 балы.

Вылічыце:

Варыянт 1:а)   б) якую частку 2 кг складаюць ад 1ц?

Варыянт 2: а)    б) якую частку 2 кг складаюць ад 2 т?

Затым – узаемаправерка. Запаўненне лістоў шляху.

Малайцы. Можна прадаўжаць наша падарожжа.

Фізкультхвілінка для вачэй

II. Чароўныя ператварэнні

ТЭСТ.  Работа ў парах.

1) Укажыце правільную няроўнасць:

а)     ;   б)     ; в)   ; г)

2) З 25 м тканіны пашылі  8 касцюмаў. Колькі метраў тканіны пайшло на адзін касцюм?

а)     ;       б) 1;       в) 3.

3) Запісаўшы змешаны лік 8 у выглядзе няправільнага дробу, атрымаецца:

а)  ;     б) ;      в)  .

4)  У запісу змешанага ліку дробная частка павінна быць:

а) правільным дробам; б)   няправільным дробам; в) любым дробам.

5)Укажыце найменшы агульны назоўнік, да якога можна прывесці дробы ?

а)    21;   б)  42;      в) 210;      г)84.

Адказы: 1- в; 2 – в ;  3 – в ;  4 – б;  5 - б

Праверка. Адказ: брава. Максімум – 5 балаў.

III. Фізкультхвілінка. Станцыя «Спартыўная».

Успомніце азначэнне правільных і неправільных дробаў. А зараз пагуляем у гульню «Хлапушка». Я чытаю дробы, а калі  вы  пачулі сярод  іх правільны дроб, то ваша задача хлопнуць. Калі дроб няправільны– нахілы галавы ўлева, управа:

Папрацавалі - адпачнём,

Устанем, глыбока ўздыхнём.

Рукі ў бокі, наперад,

Улева, управа, паварот.

Тры нахілы, прама ўстаць.

Рукі ўніз і ўверх падняць.

Рукі  плаўна апусцілі,

Усім усмешкі падарылі.

IV. Аукцыён ад Містэра  Х

Кожны з вас можа набыць тавар, рашыўшы заданне:

на 6 балаў: Скараціце дробы:

а)  ; б)    ;     в)

на 8 балаў: Пры якіх натуральных  значэннях x дроб   будзе правільным?

на 10 балаў: Знайсці, якую частку:

а) кілаграма складаюць  560 грамаў;     б) мінуты складаюць 12 секунд?

Ля дошкі рашаюць па 1 вучню.

Затым самаправерка. Запаўненне лісту шляу.

V. Станцыя “Гістарычная”.

Стукаюць колы цягніка

“Наперад, наперад, наперад!”

І дробы звычайныя

Вывучыць наш народ.

Адкуль з’явіліся,

І хто іх прыдумаў?

Мы вельмі спяшаліся

Даведацца ад гэтага  да гэтага.

Выступленне правадніц вагонаў:

Нумерация и дроби в Древней Греции

Поскольку греки работали с обыкновенными дробями лишь эпизодически, они использовали различные обозначения. Герон и Диофант, самые известные арифметики среди древнегреческих математиков, записывали дроби в алфавитной форме, причем числитель располагали под знаменателем. Но в принципе предпочтение отдавалось либо дробям с единичным числителем, либо шестидесятиричным дробям.

Дроби на Руси

В русских рукописных арифметиках XVII века дроби называли долями, позднее «ломаными числами». В старых руководствах находим следующие названия дробей на Руси:

1/2 - половина, полтина

1/3 – треть

1/4 – четь

1/6 – полтреть

1/8 - полчеть

1/12 –полполтреть

1/16 - полполчеть

1/24 – полполполтреть (малая треть)

1/32 – полполполчеть (малая четь)

1/5 – пятина

1/7 - седьмина

1/10 - десятина

Дроби в других государствах древности

У индийского математика Брахмагупты мы находим достаточно развитую систему дробей. У него встречаются разные дроби. Числитель и знаменатель записываются так же, как и у нас сейчас, но без горизонтальной черты, а просто размещаются один над другим.

Арабы первыми начали отделять чертой числитель от знаменателя.

В XV – XVI столетиях учение о дробях приобретает уже знакомый нам теперь вид и оформляется приблизительно в те самые разделы, которые встречаются в наших учебниках.

Следует отметить, что раздел арифметики о дробях долгое время был одним из наиболее трудных. Недаром у немцев сохранилась поговорка: «Попасть в дроби», что означало – зайти в безвыходное положение. Считалось, что тот, кто не знает дробей, не знает и арифметики.

VII. Станцыя «Угадай-ка».

Станцыя «Угадай-ка»,  сябры! (На экране манітора)

Сюды вы прыбылі нездарма.

Галовы вы паламайце

І задачку разгадайце.

Адказы: ; ; 1; 2; 4; 3; 4 ; 7.

За правільны адказ-8 балаў.

5. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія.

Восі і закончылася наше падарожжа на матэматычным цягніку па дзіўнае краіне «Звычайныя дробы». Вы сёння добра  працавалі і атрымалі сабе адзнакі. Падлічыце суму  атрыманых балаў. Спадзяюся, што кожны з вас дасягнуў жадаемага.

Практыкаванне «Мікрафон».

Пытанні  вучням аб ўроке:

 • Чым мы займаліся на ўроку?
 • Чаму мы навучыліся на ўроку?
 • Што  спадабалася, не  спадабалася больш за ўсё?
 • Што хацелася б яшчэ правесці на наступных уроках?

! - Я працаваў (ла) выдатна, у поўную сілу сваіх магчымасцей, адчуваў(ла) сябе ўпэўнена.

!?- Я працаваў (ла) добра, але не ўпоўную сілу, адчуваў(ла)  пачуццё няўпэўненасці, боязі, што адкажу няправільна.

? - У мяня не было жадання працаваць. Сёння не мой дзень.

Вот закончился урок,

Подведём заседания итог,

Мы сделали открытие, друзья,

Без этого никак нельзя.

Задачи, находя решенье, развивают мышленье,

Память и внимание, закрепляют знания.

А теперь, внимание, домашнее задание:

Рашыць  №.22, с. 100, №12 а), с. 111 зборнік

Не вызовет оно проблем,

Решенье ход известен всем.

Урок закончен, друзья,

До скорого свидания.

Голосование

Как вы оцениваете деятельность школы?

Контакты


223813
Минская область
Любанский район
аг.Сосны
ул.Лесная д.4

Телефоны:
8-01794-37330 директор
8-01794-37390 учительская
8-01794-37330 факсsosny1@lyban.edu.by

Год малой родины

Russian Belarusian English